Rośliny domowe
Narzędzia i akcesoria
Kosiarki robotyczne
Dekoracje
Rośliny

Program lojalnościowy


Jak to działa?

Zapoznaj się z regulaminem, następnie wypełnij formularz i korzystaj z oferowanych przez Centrum Ogrodnicze przywilejów.

 

Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. KARTA MIŁOŚNIKA OGRODÓW jest programem lojalnościowym firmy ARS GARDEN ARTUR ŻOŁEK  z siedzibą w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 190.
 2. Istotą programu, który stworzyliśmy specjalnie dla Państwa, jest premiowanie każdego zakupu w naszym sklepie.
 3. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych. Nie dotyczy firm. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy powinien zostać przekazany pracownikowi sklepu. Istnieje również możliwość przystąpienia do Programu wypełniając formularz elektroniczny umieszczony na stronie ars-garden.pl
 4. Po przystąpieniu do programu każdy jego uczestnik otrzymuje kartę członkowską ze swoim numerem. Karta może być wykorzystywana wyłącznie przez jej posiadacza i musi być każdorazowo okazywana w trakcie zakupów. Karta członkowska stanowi własność ARS GARDEN ARTUR ŻOŁEK  i nie może być udostępniona osobie trzeciej. Osoby, które przystąpiły za pośrednictwem formularza elektronicznego mogą odebrać kartę w sklepie w trakcie dokonywania pierwszych zakupów podając swój adres e-mail.
 5. Po przystąpieniu do programu uczestnik otrzymuje możliwość sprawdzenia ilości zgromadzonych punktów w ARS GARDEN.
 6. Punkty programu naliczane są według następujących zasad:

punkty naliczane się za zakupy od kwoty minimum 20 PLN

- każdy 1 PLN zamienia się na 1 Pkt

 1. Zgromadzone przez uczestnika programu punkty mogą być wymieniane według następujących zasad:

- każde 20 punktów – można wymienić  na zakupy w wysokości 1 PLN w sklepie (za te zakupy nie będą naliczane punkty lojalnościowe)

 

 1. Członkostwo w programie przewidziane jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia członkostwa są kolejne zakupy w przeciągu 6 miesięcy od daty ostatniego zakupu.

 

 1. ARS GARDEN zastrzega sobie prawo do anulowania zgromadzonych punktów oraz zamknięcia konta Uczestnika programu, który w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia 12-miesięcznego okresu członkowskiego nie uzyskał nowych punktów.

 

 1. Wszelkie promocje w ARS GARDEN oraz akcje rabatowe na poszczególne grupy towarów, powodują automatyczne wyłączenie ich z programu lojalnościowego do czasu zakończenia promocji lub akcji rabatowej. Tym samym za zakupy towarów w ramach promocji lub akcji rabatowej punkty nie będą naliczane.

 

 1. Program lojalnościowy ARS GARDEN nie obejmuje zakupów elektronarzędzi oraz urządzeń spalinowych.

 

 1. Punkty nie mogą być przedmiotem handlu, nie można ich  wymienić na gotówkę.

 

 1. ARS GARDEN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu w każdej chwili.

 

 1. ARS GARDEN zastrzega sobie prawo do zakończenia programu. O zakończeniu programu wszyscy uczestnicy programu zostaną powiadomieni pisemnie lub elektronicznie (e- mail) z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty zakończenia programu.

 

 1. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia karty członkowskiej, uczestnik otrzymuje duplikat w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, a punkty zostają anulowane.

 

 1. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za poinformowanie o wszelkich zmianach w adresie, zmianie nazwiska oraz innych zmianach, mogących mieć wpływ na uczestnictwo w programie.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przez nas obsługiwane, zarówno ręcznie, jak i przy pomocy systemu przetwarzania danych, w celu:
 2. zrealizowania Państwa żądań (nie jest wymagana zgoda),
 3. a także realizacji działań w zakresie: marketingu, promocji oraz przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących usług i produktów oferowanych przez naszą organizację (wymagana zgoda).

Przekazywanie danych nie jest obowiązkowe, jednak konieczne w celu zrealizowania Państwa żądań. Dane nie będą publicznie ujawniane.

 

 1. Ochrona danych osobowych uczestników programu


Administratorem danych osobowych uczestników programu, jest ARS GARDEN Artur Żołek

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie zasad ochrony danych osobowych w ARS GARDEN, prosimy o kontakt pod adresem biuro@ars-garden.pl lub przesyłając korespondencję na adres ARS GARDEN ul. Modlińska 190, 05-135 Wieliszew

Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się w celu realizacji programu lojalnościowego ARS GARDEN, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów).

Za zgodą uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

 

Zgoda, o której mowa powyżej może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres biuro@ars-garden.pl lub przesyłając korespondencję na adres ARS GARDEN ul. Modlińska 190, 05-135 Wieliszew

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne w celu przyłączenia Państwa do naszego programu lojalnościowego i umożliwienie korzystania z oferowanych w jego ramach rabatów i promocji.


W ramach programu lojalnościowego dane uczestników programu zostaną przekazane odbiorcom trzecim, jeśli organizator będzie miał ku temu obowiązek wynikający z przepisów prawa np. organom państwowym.

Ponadto ARS GARDEN może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom świadczącym na rzecz ARS GARDEN usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 • operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz ARS GARDEN
 • podmiotom, z którymi ARS GARDEN zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu zostaną niezwłocznie usunięte, uwzględniając fakt, że w serwisie emaillabs.pl, z którego korzystamy przy wysyłce newslettera, każdorazowo przez okres 7 dni przechowywane są w logach systemu adresy e-mail, na które wysłano dany newsletter.

Dane uczestników programu lojalnościowego nie będą podlegały profilowaniu.

Dane uczestników programu lojalnościowego nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez ARS GARDEN danych osobowych.

W każdej chwili, uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

         W celu zrealizowania w/w praw iż możecie się Państwo skontaktować z pisząc na adres: biuro@ars-garden.pl lub przesyłając korespondencję na        adres ARS GARDEN ul. Modlińska 190, 05-135 Wieliszew

 

 1. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym programu KARTA MIŁOŚNIKA OGRODÓW lub akceptacja punktów formularza elektronicznego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego postanowień i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ARS GARDEN ARTUR ŻOŁEK  danych osobowych w celach marketingowych.